Tietoa meistä

Arvot ja tavoitteet

Palvelun tuottajina toimivat verkoston jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin arvolähtökohtiin. Meille on erityisen arvokasta työterveyspalveluiden eettisyys, tarpeenmukaisuus  ja vaikuttavuus. Emme ylikäytä resursseja, sillä täsmällinen tutkimus ja hoito ovat kaikkien etu.

Yhdistyksemme ja jäsentemme yhteinen tavoite on, että työntekijät säilyvät työkykyisinä ja pysyvät töissä. Haluamme ennakoimalla edistää hyvinvointia ja ylläpitää terveyttä. Osaava ja vastuullinen työterveyshuolto lisää työvuosia ja kilpailukykyä. Näinä säästöjen ja leikkauksien aikoina, tulisi tähän kiinnittää erityistä huomiota, sillä harva asia maksaa Suomelle niin paljon kuin työkykynsä menettävä työntekijä.