Palvelut

Lakisääteinen työterveys

Työterveyspalveluiden järjestämisvastuu on työnantajalla ja kukin työnantaja päättää itsenäisesti, mistä työterveyspalvelut hankitaan. Työterveyspalveluiden lähtökohtana on aina kunkin työpaikan tarpeet.

Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on järjestettävä kaikille työntekijöille, joita myös työturvallisuuslaki koskee kuten ns. epätyypillisissä palvelussuhteissa olevat työntekijät esim. kesätyöntekijät sekä lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa olevat työntekijät.

Työterveyshuolto laki edellyttää, että työnantajalla on työterveyshuoltosopimus ja vuosittainen työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisältää mm. terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä.

Lakisääteisen työterveyshuollon idea on suojella työntekijää mahdollisilta työstä tai työoloista johtuvilta terveysvaaroilta sekä edistää työntekijöiden turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä.

Kela korvaa työnantajalle lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista 60 prosenttia.