Palvelut

Laaja työterveys

Lakisääteisten palveluiden ohella useat työnantajat tarjoavat työntekijöilleen myös vapaaehtoisesti järjestettävät sairaanhoitopalvelut. Vaikuttavuutta eli työkykyisiä päiviä saadaan aikaan silloin, kun sairaanhoito on työterveyspainotteista. Tavoitteena on löytää vaihtoehtoja sairauslomalle sekä välttää sairauslomien pitkittyminen.

Työterveyshuollossa toimivat lääkärit ovat työterveyden erikoisasiantuntijoita, jotka tuntevat työn vaatimukset ja ymmärtävät niiden yhteyden asiakkaiden terveyteen. Työterveyshuollossa on erityisaisantuntemusta mm. korvaavan työn ja osasairausloman käytöstä ja mahdollisuuksista.

Kansaneläkelaitos korvaa työnantajille sairaanhoidosta 50 prosenttia vuosittain määriteltyyn, hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärään asti.