Blogi

toukokuu 24, 2018

Fysioterapeutin vastaanotolle suoraan Raumalla.

Rauman kaupungin työterveyshuollossa on 10/2016 alkaen toteutettu fysioterapeuttien suoravastaanottoa, missä tuki- ja liikuntaelinoireiset työterveyshuollon asiakkaat ohjataan sovittujen kriteerien perusteella suoraan fysioterapeuttien vastaanotolle. Toimintamalli on osa meneillään olevaa kuntoutuskäytäntöjen uudistamista, tavoitteena yhdenmukainen ja nopea hoitoon pääsy.

Suoravastaanottotoiminnan jo alettua meillä Raumalla osallistuimme Satakunnassa osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishanke Sotea fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutukseen ajalla 4.2017 – 4.2018. Koulutus liittyi Satasoten ”Polut hoitoon ja kuntoutukseen” -hankkeeseen.

Työterveyshuoltolain (1383/2001 3§ ja 5§) keskeisissä pykälissä määritellään fysioterapeutti asiantuntijaksi, jonka vastaanotolle tullaan ammattihenkilön ohjaamana. Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla fysioterapeutilla tulee olla fysioterapeutin pätevyys ja vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän aloittaa asiatuntijatoiminnan. Suoravastaanottokoulutus sisälsi tuki- ja liikuntaelinsairauksien kokonaisuuden vastaten laajuudeltaan 15 opintopistettä.

Suoravastaanottotoimintaan liittyy olennaisesti seulonta ja mittarit Lintonin kyselyllä ja 15 D- elämänlaatumittarilla.

Työterveyshuollon asiakkaat ohjataan fysioterapeuttien suoravastaanotolle hoidon tarpeen arvioon ja ohjaukseen terveydenhoitajan vastaanoton kautta. Monien tutkimusten mukaan suurin osa tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuu arjen tottumuksiin liittyvistä ylikuormituksista ja näiden arviointi liittyy nimenomaan fysioterapeuttien ammattiosaamiseen.

Fysioterapeutit hallitsevat tuki- ja liikuntaelinvaivojen toiminnallisen tutkimisen, vaivojen erottelun varhaisvaiheessa ja osaavat arvioida, missä tapauksissa asiakas ohjataan lääkärille. Epäselvissä tapauksissa fysioterapeutilla on aina mahdollisuus nopeaan lääkärin konsultaatioon.

Rauman kaupungin työterveyshuollossa on haluttu antaa asiakkaalle parempaa ja nopeampaa palvelua fysioterapeuttien suoravastaanoton myötä. Tules-asiakkaat pääsevät viivytyksettä fysioterapeutin arvioon työterveyshuollon terveydenhoitajan vastaanoton kautta. Asiakkaat saavat tiedon jatkohoidosta ja henkilökohtaiset ohjeet nykyisten käypä hoito – ja fysioterapiasuositusten mukaisesti. On huomattu, että kaikkiin kipuoireisiin ei tarvita lääkärin vastaanottoa, vaan monet toiminnalliset vaivat korjaantuvat jo fysioterapeutin ensikäynnillä ja ohjeilla.

Rauman kaupungin työterveyshuollossa asiakkaat ovat ottaneet suoravastaanoton hyvin vastaan. Suoravastaanotto on vähentänyt lääkärin vastaanottokäyntejä. Koko työterveyshuollon henkilökunta tekee moniammatillista tiimityötä. Tiimityön hyvä puoli on, että voidaan konsultoida eri ammattiryhmiä nopeasti ja monipuolisesti.

 

kirjoittajat Rauman kaupungin työterveyshuollon fysioterapeutit

Sari Dahl-Ylen ja Maiju Syväkari-Santamaa